Ozónová dezinfekcia

Dezinfekcia automobilov, kancelárií firiem a domácností pomocou ozónu

Ozón je prírodne čistiaca a dezinfekčná látka. Je to najsilnejšie oxidačné činidlo, je 50x účinnejší a 3000 krát rýchlejší ako chlór, no je oveľa bezpečnejší. Spoľahlivo ničí vírusy, baktérie, plesne, huby, roztoče, hmyz či hlodavce. Používa sa aj na odstránenie nepríjemných zápachov z miestností či áut.

Na rozdiel od zložitých chemikálií sa ozón biologicky rozkladá na čistý kyslík, a preto po sebe nezanecháva toxických odpad a nekontaminuje životné prostredie.

Možnosti využitia ozónovej dezinfekcie

Čistenie ozónom sa najčastejšie využíva na dezinfikovanie priestorov, v ktorých dochádza ku kontaktu ľudí, ako sú napríklad v predajne, kancelárie, lekárske ambulancie, hotely, školy, skôlky či fitness centrá. Taktiež sa používa na čistenie interiérov áut a autoklimatizácií.

Ponúkané služby

Dezinfekcia priestorov

Dezinfekcia ovzdušia ozónom sa vykonáva v uzavretých priestoroch (zatvorené okná a dvere). Počas ozónovania sa v miestnosti nemôžu nachádzať žiadne osoby, domáce zvieratá ani rastliny. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, kým sa ozón nerozloží na dvojatomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá a vzduch v nej je čistý a zdravotne nezávadný.

Dezinfekcia automobilov

Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dverách a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácii a vnútornej cirkulácii počas doby približne 30 až 45 minút. V priebehu ozónovania sa v aute nemôžu nachádzať osoby ani domáce zvieratá. Po ukončení procesu sa interiér auta dôkladne vyvetrá.

Ako to funguje?

Na dezinfikovanie priestorov sa využíva špeciálny prístroj, ktorý generuje ozón pomocou elektrického výboja. Generátor ozónu sa nastavuje podľa veľkosti interiéru a stupňa znečistenia.

Ozón je úplne bezpečný pre interiér vozidla aj pre ostatné predmety vo vozidle. Ozón sa po aplikácii samovoľne rozpadá na neškodný kyslík a v interiéri po ňom nezostávajú žiadne stopy.

Odstránenie zápachov

Okrem dezinfekčných účinkov ozón dokáže odstrániť výpary organických látok, ako sú riedidlá, benzín, prírodné a syntetické farby, atramenty, oleje, cigaretový zápach, zápach po požiaroch a mnoho ďalších. 

Výhody dezinfekcie ozónom

  • vysoká účinnosť bez použitia chémie
  • vďaka svojmu plynnému skupenstvu sa dostane do všetkých pórov stien, čalúnení a pod.
  • nezanecháva žiadne odpadové látky
  • ekologickosť a šetrnosť k životnému prostrediu a zdraviu ľudí (do pár desiatok minút sa rozkladá späť na kyslík) 

Cenník služieb

Dezinfekcia automobilovCena
1 osobné auto20€
2 a viac osobných aut15€/vozidlo
Dezinfekcia priestorov
Celková výmera do 150 m30,35€/m3
Celková výmera 151 do 300 m30,30€/m3
Cenník platný od 30.4.2020.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.